ŞEKER HASTALIĞINDA BESLENME

Şekere Dönüşen Gıdalar (Karbonhidratlar)

Çeşitli unlu, nişastalı ve şekerli yiyecekler sindirim işleminde parçalanarak kanda glikoz şekeri haline geçerler.
Bu hale gelen şeker tüm vücudumuza dağılarak enerji sağlamada kullanılır. Tüm hücrelerimize kadar ulaşan bu şekerin kullanılabilmesi için hücrelerin içine girmesi ve orada tutulması gerekir. Şekerin hücrelere girmesi ve depo edilmesi pankreas bezinin salgıladığı insülin hormonu ile olur.
Beslenme durumuna göre insülin salgılanması az veya çoktur. Eğer alınan gıda o sırada yakılıp kullanılamazsa glikojen şekeri halinde depo edilir. Vücutta şekere ihtiyaç duyulunca tekrar glikoz şekerine çevrilir ve kana karışarak ihtiyaç olan kısımlara taşınır. Sürekli fazla şekerli gıda alınırsa, bu fazla şeker karaciğerde depo edilemez hale gelir ve yağa çevrilerek, vücutta depo edilir.

Yağların Kullanılması

İnsanlarda yağlar ya dışarıdan gıdalarla alınır veya yenilen şekerlerle oluşur. Fazladan meydana gelen yağ: yağ hücrelerine yerleştirilerek depo edilir. Fazla enerjiye ihtiyaç olduğu zaman depo edilen yağlar şekere dönüştürülerek sarf edilir. Yağların yakılması, vücutta şekerin de bulunması ile mümkün olur, Yani şekerler bir nevi çıra vazifesi görür. Önce onlar yanar sonra yağlar yakılır. Yağlar tam yakılamaz ise veya ihtiyaçtan fazla olursa vücutta aseton meydana gelmesine ve vücudun zehirlenmesine neden olurlar.