TOKLUK KAN ŞEKERİ

Tokluk kan şekeri yemek yedikten sonraki kan şekeri durumumuzdur.  Tokluk kan şekeri , ana öğünlerden iki saat sonra yapılan veya şeker yükleme testiyle bakılan (75 gr. karbonhidrat içeren glikoz solüsyonu alınarak) ölçümdür.

2 saat sonraki ölçüm değeri 180mg/dl ‘nin altında olmalıdır. 8 -10 saatlik açlığı takiben 75 g glukoz içirilen kişide ikinci saatte kan şekerinin 140 mg / dl altında olması kişide diyabet olmadığını , 200 mg / dl üzerindeki değerler kişinin diyabetli olduğunu gösterir. 140 – 199 mg / dl arasındaki değerler bozulmuş glukoz toleransı ,100- 126 mg/dl arasında açlık kan şekeri değerleri ise bozulmuş açlık glisemisi olarak tanımlanır.Halk arasında gizli şeker olarak bilinen bu durum diyabet riski taşıyan ve yaşamlarının ileri yıllarında şeker hastalığı gelişmesi muhtemel herhangi klinik belirtisi olmayan kişiler için kullanılan bir tanımlamadır.Yapılan çalışmalarda gerekli önlemler alınmadığında gizli şekeri olan kişilerin % 29- 55 inde Tip 2 diabet gelişeceği gösterilmiştir.

Diyabet riskinin belirlenmesi açısından en az açlık kan şekeri kadar önemlidir. Açlık kan şekeri düzenli gitse daha bazı diyabet hastalarında komplikasyonlar devam etmektedir. Bu bireylerin tokluk kan şekerleri ölçüldüğünde değerlerin yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Sadece açlık kan şekeri ölçümü pek çok hastada diyabetin teşhis edilmesini geciktirmektedir. Diyabet teşhisi konmadan önce 15 yıl boyunca, açlık kan şekeri normalken, tokluk kan şekerleri ise yüksek olabilir.

Dünya Sağlık Örgütü 45 yaş ve üzeri herkesin şeker yükleme testi yaptırmasını önermektedir. Sonucun normal çıkması durumunda ise bu test her beş yılda bir tekrarlanmalıdır. Üst soyunda diyabet hikayesi olanlarınsa 30 yaşından sonra her yıl şeker yükleme testi yaptırmaları gerekir. Ayrıca şeker hastalarının hem açlık, hem de tokluk kan şekerlerini düzenli olarak takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.